ARRI M SERIES
Arri M8 – 800 Watt 225.00
Arri M18 – 1,800 Watt 350.00
Arri M40 – 4,000 Watts 625.00
Arri M90 – 9,000 Watts 925.00
     HS Ballasts available
JOKERS
K5600 1,600 Watt Joker Kit  325.00
K5600 800 Watt Joker Kit (Joker2) 240.00
K5600 400 Watt Joker Kit  180.00
K5600 200 Watt Joker Kit  155.00
K5600 200 Watt Joker Kit w/ AC/DC Ballast 155.00
K5600 400 / 200 Joker Travel Kit 340.00
Joker 400 to Source Four Adapter (Joleko) 15.00
Joker 800 to Source Four Adapter (Joleko) 50.00
Joker 1600 to Source Four (Joleko) 85.00
Joker “Big Eye” Fresnel Kit 85.00
Joker Soft Tube 800 Diffuser 100.00
K5600 KURVE 3 Parabolic Reflector 345.00
K5600 KURVE 4.5 Parabolic Reflector 395.00
PARS
12,000 Watt HMI Par  900.00
6,000 Watt HMI Par  650.00
4,000 Watt HMI Par  500.00
2,500 Watt HMI Par  335.00
1,200 Watt HMI Par  215.00
575 Watt HMI Par  205.00
FRESNELS
18,000 Watt HMI Fresnel 850.00
12,000 Watt HMI Fresnel  520.00
6,000 Watt HMI Fresnel 350.00
4,000 Watt HMI Fresnel 250.00
2,500 Watt HMI Fresnel 165.00
1,200 Watt HMI Fresnel 180.00
575 Watt HMI Fresnel 170.00